logo
Powered by Jitbit Forum free trial version.
Trang Chủ Diễn Đàn Chủ Đề Mới Bài Mới Tìm Kiếm Trợ Giúp  

Quỷ Cốc Toán MệnhLàm thẻ hội viên | Quên Mật Mã
Lịch
Trình
Quỷ Cốc Toán Mệnh
Bát Tự
Tử Vi
Bói Dịch
Quan Đế Linh Xâm
Thông Tin
Làm thẻ hội viên
Trang Nhà
Diễn đàn
Nội Quy
Messages in this topic - RSS

Trang Nhà » Bói Giò Gà » Thầy dinhvantan xem giúp con giò gà đầu năm

Nơi nghiên cứu và thảo luận về Bói Giò Gà.
|
3/1/2015 5:42:53 AM

vantinh
vantinh
Posts: 56

Đây là giò gà đầu năm kính mong thầy dinhvantan xem giúp con, con thấy giò này không giống như những giò trước, mong thầy xem giúp.
Con cảm ơn thầy.
0 Liên kết
|

Trang Nhà » Bói Giò Gà » Thầy dinhvantan xem giúp con giò gà đầu năm