logo
Powered by Jitbit Forum free trial version.
Trang Chủ Diễn Đàn Chủ Đề Mới Bài Mới Tìm Kiếm Trợ Giúp  

Quỷ Cốc Toán MệnhLàm thẻ hội viên | Quên Mật Mã
Lịch
Trình
Quỷ Cốc Toán Mệnh
Bát Tự
Tử Vi
Bói Dịch
Quan Đế Linh Xâm
Thông Tin
Làm thẻ hội viên
Trang Nhà
Diễn đàn
Nội Quy
Messages in this topic - RSS

Trang Nhà » Nghiên Cứu Tử Vi » Lá Số Tử Vi của Donald Trump

Nơi nghiên cứu và thảo luận về Tử Vi.
|
11/14/2016 1:44:53 AM

Thoa
Thoa
Moderator
Posts: 974
Lá Số Tử Vi của Donald Trump

Tên: Donald John Trump
Phái: Nam
Ngày sinh: ngày 14 tháng 6 năm 1946 dương lịch
Giờ sinh: 10:45 sáng
Nơi sinh: Jamaica, Queens, New York, USA
Timezone: Eastern Timeedited by Thoa on 11/14/2016
0 Liên kết
|

Trang Nhà » Nghiên Cứu Tử Vi » Lá Số Tử Vi của Donald Trump